Project Description

קריית ביאליק

ביאליק בכפר


יזם           גנדן

מיקום       קרית ביאליק, שכונת גבעת הרקפות

היקף        120 יחידות דיור

סוג          דירות 3-5 חדרים ופנטהואזים

פרטים נוספים על פרויקט ביאליק בכפר:

  • פרויקט “ביאליק בכפר” מוקם על-ידי חברות משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע”מ וגנדן נדל”ן בע”מ בשכונת גבעת הרקפות, שהיא הגבעה הטבעית היחידה במרכז הקריות. השכונה תוכננה כיחידה מעגלית מושלמת שנועדה לספק את צורכי תושביה במלואם.תושבי השכונה ייהנו משירותים קהילתיים כגון: מתנ”ס, בית כנסת, קופת חולים ועוד. בתיכנון הראשוני של השכונה משולבים גני ילדים, מעונות יום ובעתיד יוקם בית ספר יסודי.בתיכנון השכונה, הושקעה מחשבה רבה על רווחת תרבות הפנאי של תושביה והיא תכלול שלוש טיילות ללא כלי רכב היוצאות לכיוון הכביש ההיקפי של השכונה, שבילי אופניים ברוחב 5 מ’ המקיפים את השכונה ומתחברים לשבילי אופניים נוספים בתוך השכונה.
אחוז דירות ששווקו 100%