Project Description

חיפה

כרמל וים


יזם           גב ים

מיקום      חיפה,כרמל צרפתי

היקף        216 יחידות דיור

סוג          דירות 5 ,4 חדרים

               ופנטהאוזים

פרטים נוספים על פרויקט כרמל וים:

  • שכונת “כרמל וים” – כ- 216 יח”ד בכרמל הצרפתי בחיפה.
אחוז דירות ששווקו 100%